Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Zijn uw inkomsten uit cryptomunten belastbaar?

Zijn uw inkomsten uit cryptomunten belastbaar?

  • On 14/07/2022

Digitale platformen hebben het in een handomdraai mogelijk gemaakt om cryptomunten te verhandelen. De fiscaliteit blijft echter niet stilstaan. Naargelang de situatie kunnen uw winsten belast worden aan 33% als divers inkomen, tussen de 25 en 50% als beroepsinkomen of zelf helemaal niet. De rulingpraktijk is niet altijd zo eenduidig gezien de disruptieve aard van de nieuwe technologie. Hoe zit de vork aan de steel? 

Een gedecentraliseerde digitale valuta

Cryptomunten zijn gedecentraliseerde digitale valuta die transacties bijhoudt en deze valideert op de blockchain. In boekhoudkundige termen uitgedrukt is de blockchain gebaseerd op het principe van een grootboek waar elke deelnemer een identiek exemplaar heeft van de transacties. In tegenstelling tot banken of andere financiële spelers die zelf waken over de legitimiteit van hun transacties, gebeurt dit voor cryptomunten op het grootboek door de leden onderling. Afhankelijk van het type munt zijn er verschillende afspraken op het netwerk om nieuwe transacties goed te keuren.

Het minen van cryptomunten

Het concept minen maakt voor de ruling een beslissende factor uit om al dan niet gecategoriseerd te worden als professionele trader. Als professioneel trader maakt uw winst onderdeel uit van het beroepsinkomen. Ze wordt belast aan een progressief tarief tussen de 25 en 50%. Bij het minen van cryptomunten is er een bewuste keuze gemaakt om transacties op de blockchain te helpen valideren in ruil voor nieuwe cryptomunten. Dus het louter bezitten van cryptomunten betekent niet noodzakelijk dat virtueel minen van toepassing is. Minen kan gebeuren op twee manieren, via Proof Of Work en Proof Of Stake.

Proof of Work: Om te garanderen dat transacties uniek zijn en de valuta niet meerdere malen opnieuw uitgegeven wordt maakt, de eerste en bekenste crytomunt, Bitcoin gebruik van het Proof of Work mechanisme. Op basis van de digitale voetafdruk van de vorige transactie maken computers om ter snelst een wiskundige berekening die aan de voorwaarden van het netwerk voldoet. In ruil krijgt de winnaar een bepaalde hoeveelheid crypto als beloning voor het netwerk te updaten.

Als alternatief voor de energie intensieve berekeningen die Proof of Work vereist biedt Proof of Stake een energiezuinige oplossing aan om nieuwe transacties te valideren. Hier wordt ad random een nieuwe transactie gevalideerd op basis van het aandeel cryptomunten dat de gebruikers binnen het netwerk ter beschikking stellen. 

Wat zegt de fiscale wetgeving?

Alhoewel Bitcoin als eerste cryptomunt voor het eerst in 2009 geïntroduceerd werd, hebben cryptomunten pas echt vanaf 2017 hun doorbraak gekend bij het grote publiek. De enorme populariteit en de sterk fluctuerende, risicovolle koers heeft ertoe geleid dat de fiscus steeds meer interesse is beginnen krijgen in de winsten die eruit voortvloeien. Desondanks is er nog niet veel fiscale wetgeving voorzien om deze inkomsten te belasten voornamelijk omdat de handel ervan via buitenlandse handelsplatformen verloopt.

De rulingpraktijk:

Het gebrek aan regelgeving wordt gecompenseerd door de rulingdienst die een vragenlijst gepubliceerd heeft met richtlijnen die de basis vormen voor de fiscale afhandeling. Via de vragenlijst probeert de rulingdienst de mate van speculatie af te toetsen. Er wordt onder andere gekeken naar het type beleggingsstrategie dat u hanteert. Wanneer u kiest om met een modest bedrag te beleggen als diversificatie van uw portefeuille voor de lange termijn gaat de fiscus ervan uit dat u als een goede huisvader handelt met een normaal beheer van het privévermogen.

De winsten uit cryptomunten kunnen op drie verschillende categorieën ondergebracht worden binnen de personenbelasting. Namelijk als beroepsinkomen, divers inkomen of vrijgesteld als normaal beheer van het privévermogen.

Professionele traders:

Voor de professionele traders worden de inkomsten als onderdeel van het beroepsinkomen gecategoriseerd. Om onder deze categorie te vallen zijn er drie aspecten die invloed hebben vooraleer er van een beroepsinkomen sprake is.

  • De rulingdienst kijkt of de belastingplichtige cryptomunten ‘mined’.
  • Heeft de belastingplichtige een beroep binnen de IT of een achtergrond dat hieraan voldoet?
  • Met welke frequentie worden er cryptomunten gekocht en verkocht? Maakt hij hiervoor gebruik van bepaalde tools zoals ‘trading bots’ om de aan- en verkoop te automatiseren. Ook het zogenaamde ‘day trading’ kan leiden tot een categorisatie als beroepsinkomen.

Indien de rulingdienst acht dat de winsten deel uitmaken van een belastbare vermogenswinst uit beroepsinkomen zal u de beroepskosten dienen aan te geven onder code 1606/2606 en de opbrengsten onder de codes 1600/2600. Deze worden vervolgens belast aan het progressieve belastingtarief dat tussen de 25 en 50% ligt.

Divers inkomen:

Als bepalende factor om de winst als divers inkomen te categoriseren kijkt de rulingpraktijk naar de verhouding van het roerend vermogen dat in cryptomunten geïnvesteerd is. Ook hier is het aantal transacties een bepalende factor om day trading en speculatie te vermijden. Zodra u meer dan 25% van uw roerend vermogen belegd heeft in crypto sluit de rulingdienst het normaal beheer van privévermogen uit. De meerwaarde is nu onderdeel van het divers inkomen en moet worden aangegeven onder de code 1440/2440. Als divers inkomen worden uw winsten belast aan een vast tarief van 33 procent.

Normaal beheer van het privévermogen:

Indien u een vrijstelling heeft aangevraagd bij de rulingdienst waarbij het uiteindelijke besluit oordeelt dat u uw vermogen beheert als een goede huisvader dan is uw winst volledig vrijgesteld van belastingen en dient u dit ook niet aan te geven.

Met de recent gewijzigde vragenlijst van de rulingdienst is er meer flexibiliteit gekomen voor het verkrijgen van een vrijstelling. Het is dus niet langer het geval dat een verkoop uit een voorafgaand belastbaar tijdperk ervoor zorgt dat u in de toekomst geen nieuwe ruling meer kan ontvangen. Dit zorgt ervoor dat zodra de toekomstige verkoop onder veranderde omstandigheden plaatsvindt dan bij de vorige ruling, u een nieuw aanvraag kan indienen om vrijgesteld te worden. 

Het belastbaar tijdstip:

Aangezien er geen overeenkomst is over het belastbaar tijdstip van het verhandelen van cryptomunten is er ruimte voor interpretatie mogelijk. Het belastbaar tijdstip wordt vaak geïnterpreteerd als elk moment dat een cryptomunt omgezet of verkocht wordt voor een andere cryptomunt. Het bepalen van de effectieve meerwaarde bij de omzetting naar euro blijft moeilijk te concretiseren aangezien het tot op dat moment steeds over virtuele inkomsten gaat. 

Conclusie.

Deze evolutie omtrent cryptocurrency en de betrokken fiscaliteit is zeer interessant om verder op te volgen. Zal er een specifieke bepaling voor virtuele munten in de fiscale wetgeving komen?

Indien u meer info wenst over de fiscale behandeling van cryptomunten of u wenst ondersteuning bij de aanvraag van een ruling, aarzel niet ons te contacteren via studiedienst@refibo.be of 09/223.31.54 om een afspraak in te plannen.